سامانه تبادل سه جانبه کالا و خدمات

این یک روش تبادل سه جانبه هست و محدویتی برای انتخاب کالا ندارید. تمام عملیات با پول داخلی سایت انجام می شود ، شما کالاو خدماتتان رادرسایت ثبت می کنید،پس از ارزشیابی و تائید. معادل قیمتش اعتبار دریافت می کنید و کالا ویا خدماتی را که نیاز دارید خرید می کنید.

نحوه کار

توی تبادل معمولی محدودیت هست مثلا شما گوشی میخواین ولی کسی که گوشی داره شاید کالای شمارو نخاد ما این مشکل رو با تبادل سه جانبه حل کردیم

سیستم حرفه ای حسابرسی

با در اختیار داشتن سیستم حرفه ای حسابرسی حرفه ای در هر لحظه قادر خواهید بوداطلاعات کاملی از فروش و تبادل محصولات و خدمات خود در اختیار داشته باشید

سیستم حرفه ای حسابرسی

با در اختیار داشتن سیستم حرفه ای حسابرسی حرفه ای در هر لحظه قادر خواهید بوداطلاعات کاملی از فروش و تبادل محصولات و خدمات خود در اختیار داشته باشید

سیستم حرفه ای حسابرسی

با در اختیار داشتن سیستم حرفه ای حسابرسی حرفه ای در هر لحظه قادر خواهید بوداطلاعات کاملی از فروش و تبادل محصولات و خدمات خود در اختیار داشته باشید

سیستم حرفه ای حسابرسی

با در اختیار داشتن سیستم حرفه ای حسابرسی حرفه ای در هر لحظه قادر خواهید بوداطلاعات کاملی از فروش و تبادل محصولات و خدمات خود در اختیار داشته باشید

چه کالا هایی را میتون تبادل کرد ؟

توی تبادل معمولی محدودیت هست مثلا شما گوشی میخواین ولی کسی که گوشی داره شاید کالای شمارو نخاد ما این مشکل رو با 

چه خدماتی را میتون تبادل کرد ؟

توی تبادل معمولی محدودیت هست مثلا شما گوشی میخواین ولی کسی که گوشی داره شاید کالای شمارو نخاد ما این مشکل رو با تبادل سه جانبه حل کردیم

چگونه شروع به تبادل کنم؟

توی تبادل معمولی محدودیت هست مثلا شما گوشی میخواین ولی کسی که گوشی داره شاید کالای شمارو نخاد ما این مشکل رو با

کالا وخدماتت خودتو بذار توسایت ایرانیان

توی تبادل معمولی محدودیت هست مثلا شما گوشی میخواین ولی کسی که گوشی داره شاید کالای شمارو نخاد ما این مشکل رو با تبادل سه جانبه حل کردیم

کالا وخدماتت خودتو بذار توسایت ایرانیان معادل کالا و خدماتت سایت بهت اعتبار میده حالا میتونی با این اعتبارت از سایت همه چی خرید بکنی

توی تبادل معمولی محدودیت هست مثلا شما گوشی میخواین ولی کسی که گوشی داره شاید کالای شمارو نخاد ما این مشکل رو با تبادل سه جانبه حل کردیم

1
بن رسانه
1
بن رسانه
1
بن رسانه

شرایط همکاری با ما

چرا برای ثبت کالا و خدمات باید ورودی بدهیم؟